DANIŞMANLIK

DANIŞMANLIK

Danışman nedir?
Danışman ; bir iş, bir konu üzerinde düşüncesine, bilgisine, yol göstericiliğine, uzmanlığına başvurulan, kendisine danışılan kişidir. 
  Bireysel danışman;
Kişinin kendini anlaması, 
Farkındalık kazanması, 
Kararlar alması, 
Kapasitesini geliştirmesi, 
Çevresiyle uyumlu ve sağlıklı bir iletişim halinde olması ve kendini geliştirmesi için uzman kişilerce verilen profesyonel destek sürecidir.
   Danışma, problemi olan bir “danışan” ile “danışman” arasında, danışanın çevresi ile daha etkili davranışlar geliştirmesini sağlayıcı yönde, uyarıcı bir bilgilendirme, tutum ve davranışları ile gerçekleştirilen ve danışanın kendisini daha iyi hissetmesi ve kişisel doyum sağlayacak şekilde davranması amacına yönelik, karşılıklı bir etkileşim süreci olarak tanımlanabilir.
  Danışmanlık ve alışkanlıklar 
  Bir danışman ve danışmanlığı alan birey, özgürlük savaşına başlarlar. Bir şeyi yapma ve diğer bir şeyi yapmama özgürlüğünü elde etmek için, harekete geçildiğinde onları çoğunlukla bir şey durdurur. Alışkanlıklar. 
 
 Alışkın olduğumuz davranışlar ve alışkın olduğumuz düşünme biçimleri bizi durdurur. 
 
  Önemli olan nokta şudur. Alışkanlıklar kötü değildir. Onları değerli bir amaç uğruna edinmiştik. Ve bu bağlamda görevlerini layıkıyla yerine getirdiler. Ama şunu da fark etmeliyiz ki, zamanla alışkanlıklarımız, yenilenen amaçlarımıza hizmet etmez hale gelirler. Ve dün fayda üreten alışkanlıklarımız bugün bize engel olmaya başlar. 
  Danışmanlığın amacı, danışanın hayatının yönünü kalıcı olarak değiştirmektir. Danışanın doğasına göre, bu bir kerede büyük bir değişim hamlesi olabileceği gibi, küçük küçük birbirine eklenen değişimlerin birikmesiyle de oluşabilir 
   İçimizdeki bir rakiple savaşmaktayız. Bu rakip, çok fazla düşünen, çok fazla deneyen yönümüzdür. Deneme yapmaya engeldir. Danışmanlık, farkındalığa önem verir. Bu şu demektir. “Ne yapmakta olduğunu fark etmek”, ne yapman gerektiğini bilmenden çok daha önemlidir. Ancak bu şekilde yapmakta olduğumuzu değiştirebilir ve istediğimiz sonuçlara bizi götüren yapma biçimlerine ulaşabiliriz.
 
  Danışmanlık hizmeti alınabilecek alanlar :
• Depresyona sebep olduğu düşünülen alışkanlıklar
• Panikatak düşüncesine inanç geliştirme 
• Takıntılar
• İlişkilerde yaşanan problemler
• Mükemmelliyetçilik
• Anne- baba-çocuk arasındaki çatışmalar
• Eşle İlişkide yaşanan problemler (Aldatma, Boşanma, aile hayatına uyum sağlayamama vs)
• Meslek Seçimi
• Yas (bir yakının kaybı) veya ayrılık
• Öfke Kontrolü
• Yaşamsal süreçler  (meslek seçimi, eş seçimi, emekliliğe alışma vs)
• Ergenlik Dönemi problemleri
• Özgüven eksikliği
• Karar vermede güçlük
• Yalnızlık
• Uyum problemleri
• Kaygı
• İletişim problemleri
• Zamanı etkili kullanma
• Erteleme davranışı
• Cinsel kimlik problemleri
• Karşı cinsle ilgili problemler
• Zorlu yaşam olayları
• Kendini tanıma
• Kendini gerçekleştirme
• Topluluk önünde konuşamama
• Etkili ders çalışma yolları
• Uyku problemi
• Mutsuzluk ve çökkünlük